×

Βοηθήστε μας να μάθουμε το πολιτιστικό προφίλ σας

Category
Μη κατηγοριοποιημένο

Για 3 χρόνια εργαστήκαμε μαζί με 7 μεγάλα Ευρωπαϊκά Φεστιβάλ (Sonar, Nuits Sonores, c/o pop, Resonate, TodaysArt, Elevate και Insomnia) στα πλαίσια του προγράμματος We Are Europe, με σκοπό να δημιουργήσουμε, να προωθήσουμε και να παράγουμε καινοτόμες πολιτιστικές πρακτικές.

Προκειμένου να συνεχίσουμε να προσφέρουμε περιεχόμενο με προοπτική, θα θέλαμε να γνωρίζουμε καλύτερα τη σχέση σας με τον πολιτισμό.

Γι ‘αυτό σας ζητάμε 10 λεπτά από το χρόνο σας για να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο. Οι απαντήσεις σας θα είναι πάντα εμπιστευτικές και ανώνυμες.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας!

Πατήστε εδώ για να οδηγηθείτε στην έρευνα.