×

Βίβιαν Δούμπα

Stipo Greece & InCommOn NPO

Η Βίβιαν Δούμπα είναι πολεοδόμος-χωροτάκτης μηχανικός και αστική γεωγράφος, με αγάπη και ειδίκευση στο (δημιουργικό και συμμετοχικό) placemaking. Διαθέτει διεθνή εμπειρία στο placemaking και στη συμμετοχή των πολιτών στον πολεοδομικό σχεδιασμό, ειδικότερα σε ότι αφορά σε θέματα δημόσιου χώρου και αναζωογόνησης της γειτονιάς.

Στην προσέγγισή της εντάσσει στοιχεία, μεθόδους και εργαλεία από την κοινωνικο-πολιτιστική διαχείριση, την μη τυπική εκπαίδευση και την οικοδόμηση κοινότητας. Συνεργάζεται και εκπροσωπεί στην Ελλάδα το ολλανδικό γραφείο STIPO, και είναι ιδρυτικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου του πανευρωπαϊκού δικτύου Placemaking Europe.

Ο “Κύκλος – Εργαστήριο Αστικής Βιωσιμότητας και Κυκλικότητας” στη Θεσσαλονίκη είναι το πιο πρόσφατο έργο και συνεργασία της με την ΑΜΚΕ InCommOn, ένας τόπος όπου συνθέτει και αναπτύσσει μαζί με την υπόλοιπη ομάδα στρατηγικές, μεθόδους και εργαλεία οικοδόμησης κοινότητας, συμπερίληψης και placemaking, επαναπροσδιορίζοντας την έννοια της κυκλικότητας και στοχεύοντας στον θετικό αντίκτυπο σε τοπικό επίπεδο.