×

Τα 66 Πρόσωπα του We Are Europe για το 2020

Category
Μη κατηγοριοποιημένο
Είναι οι πρωτοπόροι της Ευρώπης που μας εμπνέουν μέσω του ταλέντου, της αφοσίωσης και της πεποίθησής τους. Είναι εκείνοι που οδηγούν την πολιτική, κοινωνική, πολιτιστική και καλλιτεχνική αλλαγή διαμορφώνοντας την ευρωπαϊκή κουλτούρα.