×

Αργυρώ Μπαράτα

Συντονίστρια Reworks Agora

Η Αργυρώ έχει μεγάλη εμπειρία στην παραγωγή πολιτιστικών δράσεων με πανελλήνια εμβέλεια για τουριστικούς προορισμούς, ελληνικά φεστιβάλ και διεθνείς οργανισμούς. Συντονίζει το φόρουμ Reworks Agora και επιμελείται την Ακαδημία Πολιτιστικής Διαχείρισης Θεσσαλονίκης, ένα πρόγραμμα του Goethe Institut για πολιτιστικούς διαχειριστές που στοχεύει να εμπνεύσει σύγχρονες διαδικασίες στον πολιτιστικό τομέα.

Το 2014 ίδρυσε το FEAST Greece, μια offline πλατφόρμα crowdfunding που στηρίζει δημιουργικές ιδέες να γίνουν πράξη. Είναι μέλος του Bosch Alumni Center και του CitizensLab, ενός ευρωπαϊκού δικτύου 55 οργανισμών, στο οποίο παράγονται και δοκιμάζονται καινοτόμες λύσεις για κοινωνικές προκλήσεις.