×

Αφροδίτη Μπουϊκίδη

Σύμβουλος Thessaloniki Resilient City

Η Αφροδίτη Μπουϊκίδη έχει 10 χρόνια εμπειρία στη διεθνή ανάπτυξη και στο σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών για την κοινωνική καινοτομία στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα. Είναι σύμβουλος αστικής καινοτομίας και διεθνών συνεργασιών με το Γραφείο Ανθεκτικότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της συμμετοχής της πόλης στο πρόγραμμα “100 Resilient Cities pioneered by the Rockefeller Foundation”.

Προηγουμένως οδήγησε την προσπάθεια να ξεκινήσει η Ashoka στην Ελλάδα. Διεύθυνε φοιτητικά προγράμματα ηγεσίας στην ελληνική κοινότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, πέρασε τρία χρόνια ως μέλος του National Democratic Institute for International Affairs (NDI), όπου βοήθησε στην ανάπτυξη και υποστήριξη κοινωνικών συμμετοχικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου προγράμματων εστιασμένων στις γυναίκες, στους νέους και σε οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών στη Μέση Ανατολή και στη Νότια Αφρική.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (ΜΑ) στις διεθνείς σχέσεις από το University of Chicago ενώ επιλέχθηκε ως Social Innovation Fellow από το StartingBloc το 2010, τέλος αποτελεί μέλος του δικτύου BMW Foundation Responsible Leaders από το 2014.